5/5 - (1 bình chọn)

Tôi liền hiểu được cái ý của ông, tôi nói ông sai rồi, ông đã nghĩ sai rồi, những nơi mà người tu hành thật sự ở, thì cái hoàn cảnh đó sẽ tùy theo tâm của người tu hành mà chuyển, thế giới Tây Phương Cực Lạc chính là như vậy

Những người xuất gia này xây dựng đạo tràng ở đó, thật sự đang tu hành, tâm địa thuần tịnh thuần thiện, thì cái hoàn cảnh môi trường nơi họ sống đó sẽ tự nhiên liền thay đổi, đạo lý là ở chỗ này, làm gì có nhiều người xuất gia ngày ngày đi xem phong thủy như vậy, vậy thì không phải mệt lắm sao?

Vì thế các vị hiểu được cái đạo lý này rồi thì có cần phải đi xem phong thủy hay không? Không cần thiết, cảnh tùy tâm chuyển, bạn đi xem để làm gì? Người phàm thì có cần xem không? Người phàm có xem cũng vô dụng, bạn mời thầy phong thủy xem xong, nơi nào đó có phong thủy tốt, nơi đó xem là đất phong thủy tốt bạn liền đến ở, mà bạn chính mình không có đức hạnh, bạn sống ở nơi đó thì phong thủy sẽ liền lập tức thay đổi.

Cũng giống như nước vậy, tâm của bạn bất thiện mà, nó liền thay đổi ngay lập tức, dáng vẻ cũng thay đổi, đây là chân lý, hiểu được cái đạo lý này rồi, có cần phải xem đoán số mạng không?

Cũng không cần, không cần đi xem tướng cũng không cần đi xem phong thủy, cái gì cũng không cần, đều là bản thân tự chuyển thì được rồi, quan trọng nhất là chính mình tâm địa thanh tịnh, tâm địa lương thiện, tâm địa từ bi, cái gì cũng chuyển trở lại, số mạng sẽ thay đổi, phong thủy cũng thay đổi, đây là chân lý, hầu hết mọi người đều không hiểu cái đạo lý này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d