Bài vị thờ Cửu Huyền Thất Tổ Chữ Hán MBV 19

(3 đánh giá của khách hàng)

  • Kích thước: Cao 38cm – 41 – 48 – 61 – 69cm (Tùy chọn theo yêu cầu của khách hàng sau khi được tư vấn)
  • Loại gỗ: Gỗ mít, Gỗ Vàng Tâm (Tùy chọn theo yêu cầu của khách hàng)
  • Loại sơn: Sơn ta hoặc sơn PU
  • Yêu cầu khác: Thếp vàng hoặc thếp bạc

Hotline tư vấn 24/7: 0945.71.72.89 - Click để gọi