Bài vị sơn giả cổ thếp vàng MBV 08

  • Kích thước : Cao 60 cm
  • Loại Gỗ: Mít
  • Chất liệu sơn:Sơn ta, thiếp vàng hoặc bạc
  • Giá : chưa bao gồm thếp vàng

Hotline tư vấn 24/7: 0945.71.72.89 - Click để gọi