Khung Ảnh Thờ Ảnh Phật KA 06

Thông tin sản phẩm:
Kích thước : Cao 69 cm – rộng 70 cm – sâu 20 cm

Loại Gỗ: Mít

Chất liệu sơn:Để mộc