Khung Ảnh Gỗ Gụ Thờ KA10

Thông tin sản phẩm:
Kích thước : Cao 80 cm – rộng 60 cm – sâu 20 cm

Loại Gỗ: Mít

Chất liệu sơn:Vecni