Bình Hoa Sen Loại Nhỏ Sơn Son Thếp Bạc HS04

Thông tin sản phẩm:
Kích thước : Cao 50 cm

Số lượng hoa lá: 11 cành

Loại Gỗ: Mít

Chất liệu sơn:Sơn Son Thếp Bạc

Danh mục: