Bài Vị Trạm Sen Sơn Son Thếp Vàng BV02

Thông tin sản phẩm:
Kích thước : Cao 40 cm

Loại Gỗ: Mít

Chất liệu sơn:Sơn ta, thiếp vàng hoặc bạc

Giá : chưa bao gồm thếp vàng

Danh mục: