Bài Vị Thờ Gia Tiên BV12

Thông tin sản phẩm:
Kích thước : Cao 60 cm

Loại Gỗ: Mít

Chất liệu sơn:Sơn ta, thiếp vàng hoặc bạc

Giá : chưa bao gồm thếp vàng

Danh mục: