Khung Ảnh Thờ Ảnh Phật KA 06

Thông tin sản phẩm:
Kích thước : Cao 69 cm – rộng 70 cm – sâu 20 cm

Loại Gỗ: Mít

Chất liệu sơn:Để mộc

Hotline tư vấn 24/7: 0945.71.72.89 - Click để gọi