Cty cổ phần Mỹ Nghệ Sơn Đồng chuyên sản xuất,bán sập thờ bằng gỗ mít,gụ.sập thờ tứ linh sơn son thếp vàng thếp bạc,ban sap tho tam cấp,hai dạ đẹp.