Bài vị cửu huyền thất tổ bằng gỗ MBV 12

2.300.0003.200.000

  • Loại gỗ: Gỗ mít, gỗ vàng tâm (Tùy theo nhu cầu khách hàng)
  • Giá : chưa bao gồm thếp vàng
Mẫu bài vị cửu huyền thất tổ gỗ mít
Bài vị cửu huyền thất tổ bằng gỗ MBV 12

Hotline tư vấn 24/7: 0945.71.72.89 - Click để gọi